Vietdate - Hẹn hò online, tìm người yêu an toàn, nghiêm túc và hiệu quả

Người chọn không gặp nhau để m…

Người chọn không gặp nhau để mỗi người đều biết lặng thinh

hay chọn gặp nhau để mỗi người biết rằng cần chia sẻ?

Người chọn không gặp nhau để mỗi người ít đi những duyên nợ

hay chọn gặp nhau để mỗi người biết không thể thiếu nhau?

-Nguyễn Phong Việt –

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên