Vietdate - Hẹn hò online, tìm người yêu an toàn, nghiêm túc và hiệu quả

Người ta nói :

. Chia tay rồi …

Người ta nói :

. Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn.

. Nhưng mấy ai làm được điều đó.

. Tình bạn có thể trở thành tình yêu, ngược lại thì còn phải suy nghĩ.

Người ta nói:

. Trong tình yêu, kẻ ở lại là kẻ chiến thắng. Nhưng kẻ ra đi mới là kẻ mạnh

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên