“Nỗi buồn của tôi khá đơn giản…

“Nỗi buồn của tôi khá đơn giản. Tôi thích một người, vô cùng thích một người, nhưng người đó không thích tôi, nhất quyết không thích tôi…”

-Tumblr|Woma

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải