Tại sao những người tính khí v…

Tại sao những người tính khí vốn tốt mà một khi tức giận lại trở nên đáng sợ như vậy? Thực ra câu trả lời chỉ có một, đó là bởi vì bạn không biết người ấy trước đó đối với bạn đã nhẫn nhượng biết bao nhiêu.
[Cre: Weibo. Trans: Rainie Nguyen]

Vietdate App

Please follow and like us:

Chuyển lên trên