THẬT RA THÌ CON TRAI ĐƠN GIẢN LẮM!

Nếu như nó thích bạn, nó sẽ chủ động tìm bạn.

Nếu nó nhớ bạn, nó sẽ gọi điện thoại cho bạn.

Nó sẽ trò chuyện với bạn hằng ngày, vì nó muốn biết bạn đang nghĩ gì.

Nó có thể vì 1 câu nói vô ý của bạn mà suy nghĩ cả ngày trời.

Nó sẽ muốn cùng bạn cười đùa.

Nó sẽ gần như là không hề bận rộn, điện thoại cũng không rời. Tin nhắn của bạn nó cũng sẽ trả lời ngay, nó không muốn bạn suy nghĩ lung tung.

Còn nếu cái gì nó cũng không làm. Thì chúc mừng bạn nha! NÓ KHÔNG CÓ THÍCH BẠN ĐÂU!

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên