Vietdate.org-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn nhường hết …

Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn nhường hết cho tôi. Đấy gọi là tình yêu.

Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn đem cái bánh cho một thằng hãm nào đó để nó vất đi, còn tôi và bạn thì cùng chết đói. Đấy gọi là tình yêu đơn phương.

Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên