Trên cái thế gian rộng lớn này…

Trên cái thế gian rộng lớn này, để tìm thấy nhau đã khó, để có thể đến với nhau lại càng khó hơn.

Đối với những người đã yêu, họ sẽ càng thấm thía hơn rằng yêu thì dễ đó nhưng để yêu nhau mãi như thế thì chẳng dễ chút nào.

Lửa thử vàng còn thời gian là thuốc thử của tình yêu.

Để có thể đương đầu với thời gian, tình cảm phải có một sự dẻo dai nhất định của nó và đó là thử thách lớn nhất của người trong cuộc

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên