Trên mạng bây giờ đông nghịt n…

Trên mạng bây giờ đông nghịt những người không ngủ.

Đều bị dĩ vãng và cô đơn nhấn chìm…

Điều tôi thất vọng nhất về bản thân mình là trải qua nhiều chuyện tình . ..nhưng tôi chẳng thật sự hiểu được rằng tình yêu là như thế nào nữa.

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên