Trong thời khắc mà chúng ta ng…

Trong thời khắc mà chúng ta ngoảnh lại, những gì ngày xưa nghĩ mình sống chết không thể buông bỏ, đau lòng không thể vượt qua đều chỉ là cảm xúc nhất thời, cuộc đời không có những nỗi đau trường tồn, chỉ có những nỗi đau cố chấp mà thôi.

– Mộc Diệp Tử

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên