“Trong tình yêu luôn kèm cả ch…

“Trong tình yêu luôn kèm cả chữ thương. Vì thương mà sợ người ta bỏ bữa, sợ người ta đói, lạnh mà ốm đau, sợ người ta cô đơn, buồn bực, tổn thương… Vì thương mà dù xa nhau rồi, vẫn muốn nhắc nhau mặc ấm khi gió mùa về…”
– Ju –

Vietdate App

Please follow and like us:

Chuyển lên trên