Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý …

Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý và lúc kết thúc cũng chẳng ai để ý, mỗi mình tự biên tự diễn với chính mình mà thôi.

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên