Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Hay cu cham rai tìm mot người du chân thành.

Yeu thích cuoc song giản dị, luon lang nghe, quan tâm mọi thu xung quanh. Biet cu xu, cong viec on dinh.

Tìm bạn lâu dài co y dinh tình chuyen tương lai, la người biết tren duoi, hieu chuyen, le phep, biết lang nghe, chia sẻ va quan tâm mọi nguoi. Cong viec on dinh, song lanh manh.

Chuyển lên trên