Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Can người bạn chân thành

Cuoc song tôi tung trai qua nhieu kho khan va bien co. Nen tôi biết tran trong cuoc song nay. Tôi song giản dị, khong cau ky, chân thành va thang than. An noi diem dam nha nhan.

Tôi thích du lich, kham pha de xa stress phuc hoi tình than. Dac biết la đi bạng xe may. Ban sẻ khong thật vong khi co mot xe nhu tôi tren sựot hanh trinh dau.

Chuyển lên trên