Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Thoi gian khong cho đời mot ai

Tôi la nha bao nen cong viec hoi bạn.Tuy nhien van can chinh duoc thoi gian de chăm sóc gia dinh.Da den voi nhau la phai chân thành, ghet sự đời tra,c.

Mot người nam tình, co cong an viec lam on dinh, biết chăm sóc cho vo con, chia sẻ viec gia dinhc

Chuyển lên trên