Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người bạn gái lâu dài hop de tien den hôn nhân.

La mot người kha vui tình, song hoa dong voi tất cả mọi người xung quanh minh. Kinh tren nhuong duoi. Biet cam thong chia se, quan tam, chăm sóc, yêu thuong người khac. Song co trach nhiem va ki luat bạn than. Theo duoi muc tieu tương lai de song mot cuoc song giau co va hanh phuc. Cong hien cho xa hoi cong dong.

bạn gái ngoai hinh de nhin, co duyen. Tuoi tu 22 den 32. Hien đang song o Di An – BD. Nghe nghiep ko quan trong. (Neu da tung ly hôn ko sao). Biet yêu thuong, quan tam, cham lo cho gia dinh. Co cùng chung tu duy, sựy nghi, chung chi huongc

Chuyển lên trên