Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Cai nay la thiet luon nha may che

Bi la người thien ve phia am nhac, thien ve cam xuc chu khong phai thích hat ho nhu người khac van thuong lam tuong. Ve bạn than thi bạn va Bi cùng tìm hieu nhau nhe.

Ra sao cùng duoc, mien thuong Bi la ca the gioi cu de Bi lo.

Chuyển lên trên