Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Gai Gia Kho Tinh

Co nhung tâm tu thật kho noi va kho chia se. Don gian minh la người khuyet tat bam sinh. Thap be nhe can.(cao khong qua met hai.noi thật kho người tin).Ma thoi tuy vao sựy nghi mọi nguoi. Song thật de khong nang lòng. Khong tai, khong gioi. Con nha nong. Dong anh chi. La người song noi tam.0965279012

Mot người hieu chuyen, tâm ly. Mot người co the yêu người khac hôn bạn than minh. Truong thanh, chin chan trong tung sựy nghi va loi noi. Mot người ma cho đời phuong cam giac am ap va nhan hau .biết lo nghi cho tương lai.

Chuyển lên trên