Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Don gian hoa van de la duoc

Minh khong the thay đời huong gio, nhung tôi co the thay đời con duong tôi đi de dat duoc den noi ma tôi muon

Minh tin rang neu bạn giu vung sự chân thành, giu vung niem tin, giu mot thai do dung, va neu bạn co lòng biết on, chung ta sẻ mo ra mot canh cua moi

Chuyển lên trên