Em ly đi tìm người cùng canh ngo.

Em da ly đi hien song voi 2 con.Yeu thích cuoc song gd. Em la người song nghiem tuc la người vui vẻ hoa dong kg thích sự gia đời. Mo uoc nho nhoi muon tìm mot niem vui va mai am gia dinh hanh phuc du la nho nhoi.

Em muon dan ong cùng canh ngo song nghiem tuc biết lang nghe chia sẻ yêu thích cuoc song gia dinh va song chung thuy.Mo uoc cua em nho nhoi vay thoi. Hy vong co ngay 2 ta sẻ co duyen gap duoc nhau cùng nhau đi het quang đời con lai.

Chuyển lên trên