Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm kiem bạn dong hanh sựot duong đời

Nhut nhat, ít nói nhat la voi người la. Khong thích khong gian on ao va nhung người dua qua tron. Moi viec nen co chung muc. Tôi khong hy vong gi nhieu tren the gioi ao nay vi the gioi thuc tìm kiem chan thật con kho nua la. Nhung biết dau dieu ky dieu sẻ tôi, người bạn dong hanh tren duong đời sẻ xuat hien va cùng tôi đi het doan duong cua đời nguoi.

Manh me de duong dau mọi chong gái va bao ve người bạn đời. Trung thuc de người phu nữ co the luon tin tuong anh. Tôi hy vong người bạn đời sẻ la tuyp hanh dong thay vi nhung loi hua sựong. Dac biết khong hut thuoc, co dao cang tot.

Chuyển lên trên