Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Can tìm người chân thành yêu dai lau

Vui ve hoa dong yêu chân thành

Yeu thuong chân thành, thật tha, khong đời tra yêu dai lau

Chuyển lên trên