Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Em oi nho lay cau nay, lay chong tai xe nhu rong len may

Rieng tôi thi tôi lm nghe tai xe boi vi vay tôi mong muốn la ai da muốn den với tôi thi hay tin tuong tôi. Tôi chí co mot tam long chan thành va chung thuy thoi.

Can tim người biet yêu thuong cham soc lo lang cho gia dinh.

Chuyển lên trên