Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm người thích hop

Ko can đời hoi ve cuoc cua hai ben gia dinh ,tu lap va yêu thuong nhau la du ,cong viec cua tôi da on dinh ,sdt —-2587148, nghiem tuc

Thuy chung ,ít nói ,yeu thuong gia dinh la duoc ,biết sang sẻ viec trong gia dinh ,..

Chuyển lên trên