Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm mot người phu nữ duyen đang .

Tôi ten Calvin Tran . Nam nay duoc 50 mua la rung ,hien đang song o Oklahoma Hoa Ky hôn 30 nam . Vo mat hôn 6 nam nay .Va cùng ” canh ga trong nuoi con” trai 11 tuoi . Nghe nghiep rat on dinh . Nha cua xe co co het , cùng muon o vay nuoi chau cho khon lon . Nhung cam thay buồn khi mua dong tuyet gia , nhin trong nha trong vang quanh hiu vi thieu mot bong giai nhan . Nen tôi cùng mao muoi viet Comment nay goi den mot bạn nữ nao thật tâm thật lòng de đi het quan đời con lai cua minh .

Duyen phan ai day da lo lang

Chuyển lên trên