Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Song chan tình, trung thuc, biết quan tâm chăm sóc người khac.

Uoc mo sau nay co gia dinh hanh phuc

Song chan tình, song tình cam. Tuy duyen..

Chuyển lên trên