Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tôi muon tìm bạn đời.va chung song . nua đời con lai.va biết tin trong cho nhau va biết yêu thuong nhau

Tôi da tung kết hôn.nhung da ly đi hôn 3 nam.nai tôi can mot người de bau bạn va.cùng tôi chia sẻ nhung luc co don.hien nai tôi đang song mot minh.co nha rien.va đang song mot minh.muon tìm mot người de bau bạn

Tôi ko can xau hai dep.giau hai ngheo.mien la biết gia dinh va biết ton trong va biết yêu thuong nhau

Chuyển lên trên