Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Van Su Tuy Duyen

La người vui vẻ va hoa dong, de hoa nhap, song noi tam. Nghiem tuc trong chuyen tình camc..

Muốn tìm 1 người biết chan trong tình yêu, ton trong, tin tuong lan nhau, le phep. Va nghiem tuc trong tình yêu xac dinh yêu la cuoi.

Chuyển lên trên