Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Song het minh. Hieu nhau de song

Giua cuoc đời nay giau ngheo chang la gi ca. Song biết vuon len. Vi vat chat ma hinh dung cuoc song, tình yêu. Tinh yêu ma chi can sựy nghi ve vat chat do khong goi la tình yêu. Ai cùng sinh ra roi cùng mat di. Tinh yêu don gian chi la hieu cho nhau, thong cam cho nhau roi dat nhau đi het cuoc đời.

Co chut thong minh, chut hai huoc. Biet ung xu. duoi 29 tuoi

Chuyển lên trên