Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Don gian nhung rat chân thành, tìm mot người bạn đời nghiem tuc.

Don gian thích la lam, mo uoc cuoc song hp, khong ngung no luc, ko ngung phan dau trong cs. Moi ngay troi qua la mot ngay qui gia cho nen phai tran trong tung ngay ta song.

Chan thanh, thuy chung biết quan tâm chia sẻ va cam thong cho nhau.

Chuyển lên trên