Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người chin chan

Da so mọi người nhan xet tôi hien

cùng binh thuong nhu tôi thoi. Bang hoac lon hôn tuoi, va co tình cach chin chan, biết sựy nghi. Neu bạn co sựy nghi chua on dinh, quen người nay tìm hieu so sanh voi người kia thi hay bo qua tôi nhe. De do mat thoi gian qui gia cua ca hai

Chuyển lên trên