Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Khong mong la tình dau nhung mong la tình cuoi.

Khong duoc bạnh bao.Nhung biết lang nghe va sựa đời.cong viec on dinh.Co lòng thuong nguoi.Co đời luc nog tình nhung biết tiet che.Suy nghi lon hôn so voi do tuoi.Nghiem tuc trong mọi quan he.

Chua hoac da tung li hôn.chua co con.khu vuc tp.hcm.biết quan tâm lang nghe va chia se.chiu sựa đời de cùng xay dap mai am.

Chuyển lên trên