Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Em tìm anh chân thành tot bung.co nghe nghiep on dinh tuoi tu 40 den 65

Tôi la mot người phu nữ đang dap nho nhung de thu hut. Toi

39 tuoi sac dep tren trung binh. Nhung tôi kem may man trong cuoc song va thieu sự che cho. Tôi đang can mot người dan ong co the che cho cho tôi. Tôi co nghe lam dep tham my. Vi do lam an thật bai nen tôi da bi mac no Nen tôi buon va bo tac ca de ra đi tìm mot cuoc song mọi tu tu kiem tien ve tra no.hien tai tôi đang o nho với mot người quen.toi can co mot noi o rieng tu tôi mong co duoc người dan ong du bạn linh co the giup tôi thue phong tro cho tôi o do trong thoi gian dau, khi tôi da co cong viec on dinh tôi sẻ tra lai so tien ma anh giup tôi thue phong tro.rat chân thành voi tôi.cam on anh người dan ong du bạn linh va chân thành chung thuy sap den.

Chuyển lên trên