Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Ban gái oi

Tôi la đang thanh son, tôi o hue, lam viec o ho chi minh. Cong viec cua tôi la ky sự xay dung, neu bạn ngái yêu mot chang ky sự thi co the bạn da lam

Binh thuong, biết sựy nghi, biết lo lang gia dinh, chong con

Chuyển lên trên