Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

FWB

1 người rat la la, du mọi tình cach, neu ai muon biết bạn than minh ra sao thi hay tiep xuc vs tôi 1 thoi gian, luc ay bạn sẻ thay con người bạn trong chinh tôi.

——————-sc

Chuyển lên trên