Em don so nhung co trai tìm du chân thành

Em la người rat moc mac nhung chân thành. Don gian nhung ko kem tình te, vua truyen thong vua hien dai. Ca tình manh me song doc lap

Thich nau an, nghe nhac va thích kinh doanh, du lich

Chuyển lên trên