Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Minh la người song tình cam. Noi tam. Biet lang nghe va chia se.

Minh la người Song co trach nhiem. tu lap. Khong hut thuoc. Co nhau nhung khong nhieu. Khong bai bac. Chi dam me cong viec. Uoc mo co mot gia dinh on dinh. Dieu quy gia nhat la gia dinh nho cua minh.

Biet yêu thuong va quy trong gia dinh. Co chut lap truong khong bi tac dong du luan.

Chuyển lên trên