tìm người tâm sự

La người song noi tam, tran trong tình cam gia dinh, ít nói, tram tình khong bon chen xo bo.

La người co sựy nghi chung chac, biết quy trong tình cam gia dinh, sẻ chia trong cuoc song.

Chuyển lên trên