tìm người yêu lâu dài de kết hôn

Minh ten Viet, SN 1985

Nguoi hoi ít nói k deo mom deo mieng, k thích uong ruou bia chi duy nhat khi can thiet nhat uong 1-2 ly de giao tiep chu binh thuong k he nhac den, k biết hut thuoc la, k co bac va tu tap bạn be. Biet quan tam, yêu thuong va chiu chuong den người minh yêu.

Chuyển lên trên