Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Co the một nửa cua anh la em do

Khong co ngay mai nao lai khong kết thuc, khong co sự dau kho nao lai khong co loi ra va khong co tình yêu chân thành nao ma lai khong tìm den nhau!

Thang than,chân thành,nong am

Chuyển lên trên