Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người bạn co the cùng nhau đi het con duong

De nhin. Khong cao sang. Nghe nghiep on dinh.

Mong muon tìm duoc mot người hieu va dong cam voi minh. Co the cùng nhau vuot qua mọi tro ngái de den ben bo hanh phuc. Neu ai co nha y thi xin lien he ve. Khong chin bay chin. Sau bay bay. Bon tâm mot. Thanks

Chuyển lên trên