Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn lam quen

Minh la Duong Thanh Ha, la 1 ba me doc than, 2 con. Minh nam nay 45 tuoi. So thích cua minh la cafe, xem phim, doc sach. Dieu minh can thay quy gia va tran trong nhat do la người than va gia dinh. Minh co tình cach vui vẻ, hoa dong, biết sẻ chia voi người khac. Minh cùng co loi song giản dị, giau tình cam.

Minh can tìm 1 bạn nam co cùng hoan canh, gan mat tuoi tac, ngoai hinh ua nhin, phu hợp với nhau ve mọi mat, co 1 cong viec, thu nhap on dinh, biết chăm sóc cho gia dinh. Phu hợp với nhau co the tien tôi hôn nhân. Can tìm bạn lam quen !!!

Chuyển lên trên