Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm một nửa con lai

La người vui vẻ, song giản dị, chân thành, biết cach ung xu trong cuoc song, nghiem tuc trong tình cam

Tìm nam doc than, chân thật, nghiem tuc trong tình cam, hieu va phu hợp với minh, co trach nhiem, cong viec on dinh.

Chuyển lên trên