Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người biết giu chu tình va chung thuy

Mo uoc sẻ tìm duoc người thuong yêu chung thuy va pai hop nhau, em đang lam cty tai lòng an giap ranh voi hcm va cu chi

Tìm người yêu nong chay, ai muon lam bạn phai cho thay hinh dai dien thật khong duoc muong hinh người khac, em can wen chan thật chu ko phai wa duong,

Chuyển lên trên