Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người chung buoc.

Tôi it khi tu viet danh gia ve chinh minh, boi khi nhin nhan cam quan cua mọi người mọi khac. Duy chi co 1 dieu tôi dam khang dinh rang bạn than tôi luon co 1 trai tìm am & chân thành de huong ve gia dinh, bạn bec

Chi co the!

Chuyển lên trên