Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

đi tìm một nửa con lai

Co tình yêu thuong, hieu, thong cam va chia se

mot người đang hoang, tu te, cong viec on dinh de cùng đi tiep quang đời con lai, khong co nhu cau tiep người nho tuoi, cap bo, ————, ho so khong co hinh, vi vay nhung người muon vo van xin dung lam phien. Cam on.

Chuyển lên trên