Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm người chung thuy

tôi ten : giang hue hông 37 t , can tìm mot người chung thuy , biết cham lo cho gia dinhCbiết thong cam va chia sẻ .

chung thuy , biết cham lo cho gia dinh , khong ruou che , khong co bac, biết thong cam va chia sẻ voi vk con

Chuyển lên trên