Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Dieu giản dị

la giao vien mam non, co mot con trai đang hoc lop 11. da ly đi duoc 7 nam. hinh thuc ( ngoai hinh) trung binh, kinh te trung binh. Khong thích song phu thuoc vao người khac, dac biết la ve kinh te.

Muốn tìm mot người dan ong hôn tuoi, lich sự, co nghe nghiep on dinh, co loi song lanh manh, nghiem tuc trong tình cam

Chuyển lên trên