Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Hien lanh, thích nau an va trong hoa

Thich mot cuoc song binh yen, nhe nhang, ko can giau sang nhung chi can thanh than, ko xo bo dua chen.

Khong yêu cau nhieu ve tình cach, chi yêu cau co y chi, lac quan, chân thành, chung thuy, biết tran trong biết yêu thuong.

Chuyển lên trên