Tìm một nửa yêu thuong

La mot người co thong minh va hieu biet, rat kha khoan nau an, tình tình kha de chiu. ^^

Khong biết nua nhung mong bạn ay hien va diu dang; vi tui so vo an hiep lam (n_n!)

Chuyển lên trên