Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người tâm dau y hop

Vui ve, hoat bat, thang tình, chung thuy, song co trach nhiem.

Mong gap người cùng canh ngo ,biết lang nghe, chia sẻ tâm sự, la bo vai vung chac ,song co trach nhiem.

Chuyển lên trên